ผู้ว่าการ กปภ. ลุยแก้ปัญหาน้ำประปาวิเชียรบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ว่าการ กปภ. ลุยแก้ปัญหาน้ำประปาวิเชียรบุรี

13 กรกฎาคม 2564


ผู้ว่าการ กปภ. ลุยแก้ปัญหาน้ำประปาวิเชียรบุรี

            นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการให้บริการน้ำประปาตลอดจนน้ำสูญเสียในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ บรรเทาผลกระทบน้ำประปาไหลอ่อนและคุณภาพน้ำ นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำประปาฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
 
        นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ว่า สถานการณ์น้ำดิบในแม่น้ำป่าสักมีปริมาณไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ำ จึงส่งผลต่อปริมาณ และคุณภาพของน้ำประปา ทั้งนี้ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี มีความจำเป็นต้องควบคุมการใช้น้ำดิบให้เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อรักษาปริมาณน้ำดิบให้เพียงพอจนถึงกลางเดือนสิงหาคม ตลอดจนมีการปรับแผนส่งจ่ายน้ำประปาและปรับเพิ่ม - ลดแรงดันน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีตะกอนฟุ้งและเกิดปัญหาน้ำขุ่นในบางพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่การให้บริการของ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สูง กปภ. ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำ ซึ่งขณะนี้สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่แล้ว และในขั้นตอนต่อไป กปภ. จะดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี เพิ่มเติมในทุกขั้นตอน เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
        ทั้งนี้ กปภ. มีความห่วงใยในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน จึงได้นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำประปาฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนในพื้นที่พบปัญหาการให้บริการสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662
 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน