กปภ. ยกการ์ดสูงสกัดโควิด-19 ยันไม่เกี่ยวข้องโรงผลิตน้ำประปา บางปะอิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ยกการ์ดสูงสกัดโควิด-19 ยันไม่เกี่ยวข้องโรงผลิตน้ำประปา บางปะอิน

11 กรกฎาคม 2564


กปภ. ยกการ์ดสูงสกัดโควิด-19 ยันไม่เกี่ยวข้องโรงผลิตน้ำประปา บางปะอิน

                นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน กปภ. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคสำคัญด้านน้ำประปาได้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำทุกแห่งของ กปภ. ในเขตพื้นที่ให้บริการ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ อย่างเข้มงวดเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยมีกระบวนการตกตะกอน การกรอง เติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตตลอด 24ชั่วโมง รวมทั้งมีทีมนักวิทยาศาสตร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน มั่นใจได้ว่าน้ำประปาของ กปภ. สะอาดและได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ในพื้นที่โรงกรองน้ำทุกแห่งได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีแอลกอฮอล์เจลและอ่างล้างมือในจุดต่าง ๆ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่โรงกรอง เว้นระยะห่างระหว่างกัน ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งแบ่งทีมทำงานเป็นทีมย่อยป้องกันการติดเชื้อพร้อมกันในคราวเดียว เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

                ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีข่าวบริษัทผลิตน้ำประปา ใน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทเอกชนที่ผลิตน้ำประปาให้บริการแก่บริษัทเอกชนในพื้นที่ ซึ่ง กปภ. ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใด โดยการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา กปภ. มีโรงกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาให้บริการแก่ลูกค้าเองภายใต้กระบวนการผลิตที่ควบคุมอย่างเข้มงวดและไม่ได้รับซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชนดังกล่าว ขอให้ลูกค้ามั่นใจในความสะอาด ปลอดภัยของน้ำประปา ตลอดจนพื้นที่ผลิตน้ำประปาของ กปภ. ทุกแห่ง ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน