มท.2 ยืนยันเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว ไม่กระทบน้ำประปา สั่งการ กปภ. เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 ยืนยันเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว ไม่กระทบน้ำประปา สั่งการ กปภ. เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

06 กรกฎาคม 2564


มท.2 ยืนยันเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว ไม่กระทบน้ำประปา  สั่งการ กปภ. เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มั่นใจเหตุเพลิงไหม้โรงงานเม็ดพลาสติกย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. พร้อมเฝ้าระวัง ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำในทุกขั้นตอน ทั้งจากแหล่งน้ำดิบ กระบวนการผลิตและน้ำประปาในเส้นท่อ

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเม็ดพลาสติก ถ.กิ่งแก้ว ซ.21อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ก่อให้เกิดควันที่ปนเปื้อนสารเคมีกระจายทั่วบริเวณ ซึ่งเกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ใกล้เคียง คือ กปภ.สาขาบางปะกง ขณะนี้ยังไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตและคุณภาพน้ำประปา แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการปนเปื้อนจึงงดการสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีระยะทางห่างจากจุดเกิดเหตุ 16กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้กำชับผู้จัดการ กปภ.สาขา ให้เฝ้าระวังและทำการเก็บตัวอย่างน้ำดิบเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ จึงขอให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยน้ำประปาของ กปภ. ที่ผ่านการควบคุมอย่างใกล้ชิดให้ได้มาตรฐานตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีการติดตามเฝ้าระวังและทดสอบคุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.234สาขา มีกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน โดยทดสอบคุณภาพน้ำและประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ การผลิต การจ่าย รวมถึงการควบคุมปริมาณสารเคมี พร้อมกับสุ่มตรวจน้ำประปาเป็นประจำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ กองควบคุมคุณภาพน้ำ และนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกร่วมกันวิจัย วิเคราะห์ความเสี่ยงคุณภาพน้ำของ กปภ. อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กปภ. ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ผ่านกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบให้แก่ศูนย์อพยพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้น้ำในพื้นที่ของ กปภ. ไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน