ผู้ว่า กปภ. ลงพื้นที่ลพบุรีเร่งแก้วิกฤตภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ว่า กปภ. ลงพื้นที่ลพบุรีเร่งแก้วิกฤตภัยแล้ง

12 มิถุนายน 2564


ผู้ว่า กปภ. ลงพื้นที่ลพบุรีเร่งแก้วิกฤตภัยแล้ง

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมบูรณาการกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือและวางแผนการแก้ไขปัญหาการผลิตน้ำให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานชลประทานที่ 10 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี ขณะนี้ทยอยจ่ายน้ำให้กับประชาชนในบางพื้นที่ได้แล้ว และจะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนโดยการบริหารจัดการแบ่งจ่ายน้ำเพื่อให้มีน้ำเพียงพอตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำ พร้อมเตรียมแผนจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน