กปภ. เตรียมแหล่งน้ำสำรองสู้แล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เตรียมแหล่งน้ำสำรองสู้แล้ง

15 มิถุนายน 2564


กปภ. เตรียมแหล่งน้ำสำรองสู้แล้ง

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และนายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมลงพื้นที่โครงการปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำ บึงกองบิน 2 กองทัพอากาศ ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน 2 และนาวาอากาศเอก อานนท์ สิริปริญญา รองผู้บังคับการกองบิน 2 ให้ข้อมูล ซึ่งในโครงการดังกล่าวยังมีที่ดินว่างเปล่าที่มีศักยภาพ ในอนาคตกองบิน 2 และ กปภ.สาขาลพบุรี จะร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำสำรอง ขนาดความจุประมาณ 650,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำหลัก คลองชัยนาท-ป่าสัก ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เสริมประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่อย่างเพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภคของประชาชน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน