การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

17 พฤษภาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

นายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างาน สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. บริเวณ อาคารอเนกประสงค์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  โดยสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด ให้กับสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร  ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน