กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้บริการลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้บริการลูกค้า

17 พฤษภาคม 2564


กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้บริการลูกค้า

เมื่อเวลา 15.10 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายศศิกิจ เพ็งเอี่ยม นายช่างโยธา 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำหยดบริเวณมาตรวัดน้ำตามที่แจ้งมา ณ บ้านเลขที่ 111/33 ม.2 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พบว่า เชควาล์วแองเกิลชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนเชควาล์วแองเกิลให้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจต่องการให้บริการในครั้งนี้อย่างมาก

 
เลื่อนขึ้นข้างบน