กปภ.ข.๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดทีมลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่วอย่างเป็นระบบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดทีมลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่วอย่างเป็นระบบ

17 พฤษภาคม 2564


กปภ.ข.๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดทีมลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่วอย่างเป็นระบบ

       นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓, นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มอบหมายให้งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ร่วมกับ ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.สาขาสมุทรสาคร เร่งดำเนินการลดน้ำสูญเสียซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน  โดยวางแผนแนวทางการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย และจัดทีมลงพื้นที่สนับสนุนค้นหาท่อแตกรั่วอย่างเป็นระบบ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กปภ.ข.๓ ได้สนับสนุนทีมงานน้ำสูญเสีย จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ ลงพื้นที่สำรวจประตูน้ำและทดสอบการรั่วไหลของท่อส่งน้ำ (Pressure zero test) เพื่อทดสอบแรงดันและการจ่ายน้ำในพื้นที่ ณ สถานีจ่ายน้ำชัยมงคล กปภ.สาขาสมุทรสาคร และชุดที่ ๒ เร่งค้นหา/ตรวจสอบท่อแตกรั่ว พร้อมเน้นย้ำให้เร่งซ่อมท่อประปาในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการในช่วงเวลาปกติ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันให้น้อยที่สุด ในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร โดยด่วนต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน