กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2564

17 พฤษภาคม 2564


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่  5/2564

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวสิริพร กิจวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่  5/2564 ณ ชุมชนบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้บริการรับคำร้อง และรับชำระค่าติดตั้งประปาใหม่นอกสถานที่ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายแบบเชิงรุก พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านโดยทีมช่างประปา , ช่องทางการชำระค่าน้ำประปาต่างๆ และแจกของที่ระลึกจาก กปภ.  ในครั้งนี้มีประชาชนใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 50 ราย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน