การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/64

30 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/64

วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ภายใต้การบริหารของ จ.ส.ต.สุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/64 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีประเด็นที่การประชุม ดังนี้ 1.ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2564 2.การลดน้ำสูญเสีย 3.การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรให้ตรงตามความเป็นจริง 4.อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำ 5.ตรวจสอบมาตรตาย มาตร 0 หน่วย 6. การต่ออายุ GECC

 
เลื่อนขึ้นข้างบน