กปภ.สาขาสระแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันสงกรานต์วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสระแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันสงกรานต์วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

09 เมษายน 2564


กปภ.สาขาสระแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันสงกรานต์วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันสงกรานต์วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
********************************************
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว นำโดยนายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกฝ่าย ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันสงกรานต์วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของชาติ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ผู้อาวุโสที่มีคุณูปการต่อจังหวัดสระแก้ว
 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน