กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

08 เมษายน 2564


กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน  2564 กปภ.สาขาขลุง โดยนางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง  มอบหมายให้หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ หัวหน้างานบริการฯ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ให้แก่โรงเรียนวัดซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) เพื่อแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และงานบัณฑิตน้อยนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน