กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและพระแม่ธรณีเสริมสิริมงคล สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและพระแม่ธรณีเสริมสิริมงคล สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ 2564

08 เมษายน 2564


กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและพระแม่ธรณีเสริมสิริมงคล สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  กล่าวเปิดประเพณีสงกรานต์ของ กปภ.ข.10 โดยมีนายวิธร มาเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ ด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

พิธีดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งยังเป็นโอกาสพิเศษที่พนักงานและหัวหน้างานในสังกัด กปภ.ข.10 จะได้สรงน้ำพระพุทธรูปและพระแม่ธรณีเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย ปี 2564  อันจะเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ โดยตลอดพิธีทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด   

 
เลื่อนขึ้นข้างบน