การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม BIG Cleaning Day บริเวณภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม BIG Cleaning Day บริเวณภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงาน

08 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม BIG Cleaning Day บริเวณภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงาน

ในวันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายธีระพล โชคคณาพิทักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ สั่งการให้หัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม BIG Cleaning Day บริเวณภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงาน เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน สำนักงานมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบ ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร " เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน