การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สูญเสีย เข้าร่วมระชุมเพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างงานแก้ไข และป้องกันน้ำท่วมทางในทางหลวงหมายเลข 3169 ตอนสามแยกบางสะพาน-ชายทะเล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สูญเสีย เข้าร่วมระชุมเพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างงานแก้ไข และป้องกันน้ำท่วมทางในทางหลวงหมายเลข 3169 ตอนสามแยกบางสะพาน-ชายทะเล

08 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สูญเสีย  เข้าร่วมระชุมเพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างงานแก้ไข และป้องกันน้ำท่วมทางในทางหลวงหมายเลข 3169 ตอนสามแยกบางสะพาน-ชายทะเล

     วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายศิริทัย  สวัสดิ์อารี ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน มอบหมายให้นายสมโภชน์ ใหม่ทอง หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  เข้าร่วมระชุมเพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างงานแก้ไข และป้องกันน้ำท่วมทางในทางหลวงหมายเลข 3169 ตอนสามแยกบางสะพาน-ชายทะเล  โดยบริษัท สรวีย์ คอนสตรัคชั่น (1999) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ,ปลัดอำเภอ อปท. กำนันและผู้ใหญ่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอบางสะพาน  (ชั้น 3)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน