การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

08 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สังกัด  ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

         วันพฤหัสบดีที่ 8  เมษายน  2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  นำโดย นายศิริทัย  สวัสดิ์อารี  ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ในสังกัด  ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564  โดยพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน , โครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน( WSP & PM) ,ผลการดำเนินงานเบื้องต้นของ ตุลาคม 63 – มีนาคม 64 ,เตรียมความพร้อมการทำงานในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์และร่วมกันคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/2564 ผู้รับการคัดเลือก คือ นางผกาพรรณ เฮ้าประมงค์ ตำแหน่ง นักบัญชี 7 ฯลฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ  รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในสังกัด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน