กปภ.สาขาลำปาง จัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง จัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

08 เมษายน 2564


กปภ.สาขาลำปาง  จัดโครงการ มุ่ง มั่น  เพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

                     เมื่อวันพุธที่    ๗  เมษายน   ๒๕๖๔    เวลา  ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป  นายอนุชา    ศิริบวรเดช    ผจก.กปภ.สาขาลำปาง  มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด    ลงพื้นที่ จัด  "โครงการมุ่ง  มั่น  เพื่อปวงชน    เติมใจให้กัน"  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โครงการเติมใจให้กันในครั้งนี้  ได้ออกพบปะผู้ใช้น้ำ      ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่    พร้อมให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำที่ชำรุดแก่ผู้ใช้น้ำ    แจกแผ่นพับ  ใบปลิว  แนะนำการชำระค่าน้ำผ่านระบบ  Mobile  Applicationกับผู้ใช้น้ำ    เพื่อความสะดวกในการชำระค่าน้ำประจำเดือน      โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาชำระที่ประปาสาขา  เป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส  โควิด –๑๙  ที่กำลังแพร่ระบาดในรอบที่สอง    ณ  บริเวณลานสะพานรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี    ตำบลเวียงเหนือ    อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว      สลิลทิพย์     สุนทะโรจน์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน