กปภ.สาขามหาสารคาม เป็นวิทยากรในโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ประปาปลอดภัย) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม เป็นวิทยากรในโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ประปาปลอดภัย)

07 เมษายน 2564


กปภ.สาขามหาสารคาม เป็นวิทยากรในโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ประปาปลอดภัย)

วันที่ 7 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดย นายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคามพร้อมด้วย นายธนานันป์ เอี่ยมบุญเสริฐ หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิต เข้าเป็นวิทยากรบรรยาย การบริหารจัดการน้ำประปาให้มีความสะอาด ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้สารเคมี ซึ่งอาจจะมีสารปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งอาจทำให้น้ำดิบไม่สะอาดปลอดภัย ในการผลิตน้ำประปา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยโครงการนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ กปภ. ในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน