กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มแก่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (รพ.สนาม) 2,000 ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มแก่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (รพ.สนาม) 2,000 ขวด

18 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มแก่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (รพ.สนาม) 2,000 ขวด

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 2,000 ขวด ให้แก่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย (แห่งที่ 7) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน