กปภ.สาขาสามพราน ประชุมร่วมกับท่านรองกฤษฎา ศังขมณี รักษาการผู้ว่าการกปภ. ผ่านระบบ VDO Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสามพราน ประชุมร่วมกับท่านรองกฤษฎา ศังขมณี รักษาการผู้ว่าการกปภ. ผ่านระบบ VDO Conference

03 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาสามพราน ประชุมร่วมกับท่านรองกฤษฎา ศังขมณี รักษาการผู้ว่าการกปภ. ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 กปภ.สาขาสามพราน ประชุมร่วมกับท่านรองกฤษฎา ศังขมณี รักษาการผู้ว่าการกปภ. ผ่านระบบ VDO Conference Yealink  โดยท่านรองกฤษฎา ศังขมณี ได้มอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของกปภ. "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา" รับฟังข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของกปภ.สาขาสามพราน พร้อม เน้นย้ำให้กปภ.สาขาลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมาย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน