กปภ.สาขาบ้านโป่งร่วมกับกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านโป่งร่วมกับกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ

03 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาบ้านโป่งร่วมกับกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ

       นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโป่ง และพนักงานในสังกัด ร่วมกับนายไพโรจน์ ภูภาณุสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ พร้อมทีมงานน้ำสูญเสีย เดินหน้าลดน้ำสูญเสียตามแผนงานยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการผลิตจ่ายน้ำตามแผนบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ โดยร่วมกันสำรวจค้นหาท่อแตกรั่ว ณ พื้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง, วงเวียนหอนาฬิกา, วงเวียนช้าง, และตลาดบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการน้ำประปาให้อย่างพอเพียงต่อความต้องการของลูกค้าประชาชน ตามวิสัยทัศน์ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการให้บริการและการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน" ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน