กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan : WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan : WSP)

02 มีนาคม 2564


กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan : WSP)

วันที่ 2 มีนาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดย นายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้งานผลิต เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan : WSP) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำตามแผนที่กำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจ ประทับใจ และความมั่นใจในคุณภาพน้ำของ กปภ. ให้กับผู้ใช้น้ำทุกท่าน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ. มุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ ให้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ประชาชนที่รับบริการน้ำประปาของ กปภ. มีน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ดังวิสัยทัศน์ กปภ. "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา" 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน