การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่

02 มีนาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่

นายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระค่าน้ำประปา บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน