การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ดำเนินการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่วโดยวิธี Step Test (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ดำเนินการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่วโดยวิธี Step Test

23 กุมภาพันธ์ 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ดำเนินการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่วโดยวิธี Step Test

เมื่อวานนี้ (22 ก.พ.64)เวลา 21.00 น. กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดย นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายพิเชษฐ เทพบุตร์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ออกสำรวจค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว โดยวิธี Step Test ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ทั้งนี้เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขากำแพงเพชร โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 03.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน