กปภ. มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานให้แก่สถานศึกษา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานให้แก่สถานศึกษา

19 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ. มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานให้แก่สถานศึกษา

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้วสภาพดี ให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหา พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึง ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน