กปภ. ประกาศเจตจำนงองค์กรโปร่งใส พร้อมก้าวสู่ปีที่ 42 อย่างมั่นคงและยั่งยืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ประกาศเจตจำนงองค์กรโปร่งใส พร้อมก้าวสู่ปีที่ 42 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

18 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ. ประกาศเจตจำนงองค์กรโปร่งใส พร้อมก้าวสู่ปีที่ 42  อย่างมั่นคงและยั่งยืน

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ร่วมประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญาขับเคลื่อน กปภ. เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ใหม่ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและค่านิยม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานใหญ่ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน