มท.3 ห่วงอัคคีภัยช่วงตรุษจีน สั่งการ กปภ. ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงทั่วประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 ห่วงอัคคีภัยช่วงตรุษจีน สั่งการ กปภ. ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงทั่วประเทศ

08 กุมภาพันธ์ 2564


มท.3 ห่วงอัคคีภัยช่วงตรุษจีน สั่งการ กปภ. ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงทั่วประเทศ

                  นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ห่วงความปลอดภัยของประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564 สั่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตรวจสอบความพร้อมของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (fire hydrant) ให้พร้อมใช้งานทันทีหากเกิดเหตุอัคคีภัย พร้อมแนะประชาชนปรับรูปแบบการฉลองแบบ New Normal ใช้เทคโนโลยีช่วยในการซื้อชุดเซ่นไหว้และอาหารมงคล ตลอดจนปรับรูปแบบการฉลองและอวยพรผ่านทางออนไลน์ หลีกเลี่ยงการรวมตัวในครอบครัว เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19

                 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมจัดเตรียมชุดเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ของเสริมสิริมงคล อาหารและขนมมงคลที่สะท้อนเอกลักษณ์และธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงได้สั่งการ กปภ. ตรวจสอบความพร้อมของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (fire hydrant) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ในทันทีหากเกิดเหตุอัคคีภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ ซึ่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับท่อเมนของ กปภ. และติดตั้งไว้ในจุดที่สะดวกและเข้าถึงง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำงานได้อย่างรวดเร็วและใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้จริง อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ การฉลองเทศกาลตรุษจีนของคนไทยในปีนี้อาจต้องมีการปรับรูปแบบตามแนวทาง New Normal ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการซื้อชุดเซ่นไหว้ อาหารมงคล และของประดับตกแต่งบ้านเรือนทางออนไลน์แทนการเดินเลือกซื้อในตลาดและสถานที่แออัด ตลอดจนหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันในครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 หันมาใช้การอวยพรหรือฉลองตรุษจีนทางออนไลน์ร่วมกัน เพื่องดการรวมตัวของคนจำนวนมากและรักษาระยะห่าง ซึ่งจะช่วยควบคุมสถานการณ์ให้กลับคืนสู่
ภาวะปกติได้  
              นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นหัวจ่ายน้ำดับเพลิงชำรุดหรือเสียหาย โปรดแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ กปภ.สาขาใกล้เคียงหรือทาง PWA Contact Center 1662

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน