มท.3 ปลื้ม ! โครงการของขวัญปีใหม่ มีประชาชนให้ความสนใจนับหมื่นราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 ปลื้ม ! โครงการของขวัญปีใหม่ มีประชาชนให้ความสนใจนับหมื่นราย

05 กุมภาพันธ์ 2564


มท.3 ปลื้ม ! โครงการของขวัญปีใหม่  มีประชาชนให้ความสนใจนับหมื่นราย

           การประปาส่วนภูมิภาค จัดโครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 มุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในพื้นที่ให้บริการ 234 สาขาทั่วประเทศ
 
          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กปภ. ขานรับ โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564" ตามภารกิจหลักในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" โดยได้ดำเนิน "โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% รวมระยะเวลา 2 เดือน สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ (ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปา ไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ สนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. กับผู้ใช้น้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน PWA 1662 และ PWA Line Official : @pwathailand ขณะนี้โครงการดังกล่าวมีประชาชนให้ความสนใจขอเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2564 เป็นจำนวน 15,085 ครัวเรือน โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์คือผู้ที่ชำระเงินค่าติดตั้งระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ 
 
          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อ กปภ.สาขาที่ใช้บริการหรือสาขาใกล้บ้านของท่านได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน