กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน มกราคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน มกราคม 2564

21 มกราคม 2564


กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดย นายนิกร  หมวกสีปาน ผู้จัดการ กปภ.สาขาแหลมฉบัง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน มกราคม 2564  โดยได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 2564 (ต่ออายุ) ของ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ผู้จัดการและคณะทำงานดำเนินงานการให้บริการด้วยมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ได้มีการทำแบบประเมินตนเอง (Self Checklist)  และศึกษาเงื่อนไขการรับรองมาตรฐาน ทั้งเกณฑ์ด้านกายภาพ (เงื่อนไขพื้นฐานที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน)  เกณฑ์ด้านคุณภาพ (เกณฑ์พื้นฐาน, เกณฑ์ขั้นสูง) และเกณฑ์ด้านผลลัพธ์  ทั้งนี้ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ เร่งรัดดำเนินการในส่วนการเตรียมการสมัครและเอกสารแนบให้ครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ให้ทราบด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน