ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างที่วางหลักประกันสัญญา ให้ดำเนินการขอถอนคืนหลักประกัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างที่วางหลักประกันสัญญา ให้ดำเนินการขอถอนคืนหลักประกัน

20 มกราคม 2564


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างที่วางหลักประกันสัญญา ให้ดำเนินการขอถอนคืนหลักประกัน

                                                                                        ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

                                                                เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างที่วางหลักประกันสัญญา ให้ดำเนินการขอถอนคืนหลักประกัน

 

อ่านเอกสารเพิ่มเติม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน