วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 120 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 120 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่

13 มกราคม 2564


วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 120 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 120 ขวด
ให้กับที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริการช่วยเหลือประชาชนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่

เลื่อนขึ้นข้างบน