ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศแจ้งขอคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศแจ้งขอคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด

12 มกราคม 2564


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศแจ้งขอคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด

                                                                               
                                                                      ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศแจ้งขอคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด

                            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอแจ้งคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดเนื่องจากไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาผู้วางหลักประกันสัญญาได้ ได้แก่ บริษัท โอเค วัสดุภัณฑ์ จำกัด จำนวนเงิน 5,426 บาท (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน