กปภ. ส่งความห่วงใยสนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ส่งความห่วงใยสนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

30 ธันวาคม 2563


กปภ. ส่งความห่วงใยสนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และจุดบริการประชาชน เตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนแบบชีวิตวิถีใหม่ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถชำระค่าน้ำประปาได้ตลอดช่วงวันหยุดยาวด้วยบริการชำระค่าน้ำประปา Online สะดวกและง่ายดายได้ตลอด 24 ชั่วโมง            

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า กปภ. ขานรับกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้หัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองและพักผ่อนร่วมกับครอบครัว โดยประชาชนจะใช้โอกาสในวันหยุดยาวเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรบนถนนสายหลักหนาแน่น อาจส่งผลให้ประชาชนเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ใช้เวลาบนท้องถนนมากกว่าปกติ กปภ. มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน จึงขอร่วมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ด้วยการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และจุดบริการประชาชนบนถนนทางหลวง เพื่อส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรทางถนนในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนับสนุนโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้" กปภ. เปิดรับชำระค่าน้ำประปา Online24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th และ PWA Line Official:@pwathailand                   

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอร่วมส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ พร้อมป้องกันเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ด้วยการ "ล้าง เลี่ยง ลด" อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน