กปภ. พร้อมให้บริการน้ำประปาตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. พร้อมให้บริการน้ำประปาตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2564

30 ธันวาคม 2563


กปภ. พร้อมให้บริการน้ำประปาตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2564

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ พร้อมให้บริการน้ำประปาตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – วันที่ 3 มกราคม 2564 พร้อมแนะใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง (1) เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th (2) แอปพลิเคชันPWA 1662 (3) Line Official @PWAThailand เมื่อต้องการติดต่อกับ กปภ. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ กปภ. ทั้ง 234 สาขา เตรียมพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่งโมง เฝ้าระวังสภาวการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติต่าง ๆ และดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งกระบวนการตกตะกอน การกรอง และการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อไวรัสต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. ว่าสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19ในประเทศไทยหลายจังหวัด กปภ. แนะให้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ โดยการติดต่อกับ กปภ. ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th (2) แอปพลิเคชัน PWA 1662 (3) Line Official @PWAThailand ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องเดินทางและไม่อยู่บ้านหลายวันแนะนำให้ผู้ใช้น้ำตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านว่าไม่มีการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ และเพื่อความมั่นใจควรปิดวาล์วน้ำก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยสิ้นเปลือง และป้องกันค่าน้ำประปาที่สูงขึ้นเกินกว่าปกติเนื่องจากเปิดน้ำทิ้งไว้หรือการรั่วไหลของน้ำ อีกทั้ง เตรียมอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เมื่อต้องออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาท ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน PWA1662 และ PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน