กปภ. 234 สาขาเปิดให้บริการปกติ กำชับรักษาความสะอาดและคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. 234 สาขาเปิดให้บริการปกติ กำชับรักษาความสะอาดและคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19

28 ธันวาคม 2563


กปภ. 234 สาขาเปิดให้บริการปกติ กำชับรักษาความสะอาดและคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 234 สาขาทั่วประเทศ เปิดให้บริการประชาชนตามปกติ พร้อมวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเข้มงวด หมั่นทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงานและสถานีผลิตน้ำประปา ตลอดจนจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลและอ่างล้างมือไว้บริการประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้ารับบริการ

    นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ กลับมาระบาดระลอกใหม่ ทำให้ กปภ. ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนที่เข้ารับบริการ จึงกำชับให้ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ รักษาความเข้มงวดของมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการเป็นสำคัญ ตั้งแต่การจัดจุดคัดกรอง เตรียมแอลกอฮอล์เจลและอ่างล้างมือไว้บริการสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ ตลอดจนการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและสถานีผลิตน้ำประปาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ
    รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการคุมเข้มมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องแล้ว กปภ. ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น กปภ.สาขาสมุทรสาคร ยังได้สนับสนุนความช่วยเหลือด้วยการเข้าดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 4 นิ้ว รวมถึงให้บริการน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย  (ศบค.มท.) ส่วนหน้าในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนระบบน้ำประปาสำหรับ"พื้นที่ควบคุมสูงสุด" ให้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.ที่มีระบบการผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และโปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น 1 - 2 เมตร และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่ PWA Line Official: @pwathailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน