มท. มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท. มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้”

24 ธันวาคม 2563


มท. มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้”

          การประปาส่วนภูมิภาค ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยจัด "โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ขานรับโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564 ตามภารกิจหลักในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" โดย กปภ. ได้จัดทำ "โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาฯ จัดให้" เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% รวมระยะเวลา 2 เดือน สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ (ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2นิ้ว) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปา ไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่สนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.กับประชาชน โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์คือผู้ที่ชำระเงินค่าติดตั้งระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัด ได้มีโอกาสเข้าถึงสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถขอติดตั้งประปาหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กปภ. 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน