กปภ. ยืนยันน้ำท่วมภาคใต้จ่ายน้ำปกติ พร้อมเฝ้าระวัง จ.นครฯ อย่างใกล้ชิด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ยืนยันน้ำท่วมภาคใต้จ่ายน้ำปกติ พร้อมเฝ้าระวัง จ.นครฯ อย่างใกล้ชิด

04 ธันวาคม 2563


กปภ. ยืนยันน้ำท่วมภาคใต้จ่ายน้ำปกติ พร้อมเฝ้าระวัง จ.นครฯ อย่างใกล้ชิด

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชน แม้ฝนยังคงตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดย กปภ. ยืนยันสามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัด กำชับ กปภ.สาขาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาบริการประชาชน

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้ กปภ. หลายสาขา ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขา ที่ให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว ยังคงสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้ตามปกติ ทั้งนี้ กปภ. จึงได้กำชับสาขาในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน กปภ.สาขาที่ให้บริการในพื้นที่ยังคงสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้ตามปกติ ได้แก่ 1.กปภ.สาขาทุ่งสง 2.สาขาชะอวด 3.สาขาปากพนัง และ 4.สาขานครศรีธรรมราช ยกเว้น กปภ.สาขาจันดี (หน่วยบริการท่ายาง) ยังไม่สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาได้ในเขตพื้นที่ ต.ท่ายาง ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากน้ำท่วมบริเวณบ่อสูบน้ำแรงสูง ทำให้ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำบริการประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาจันดี ได้เตรียมความพร้อมฟื้นฟูระบบสูบจ่ายน้ำโดยเร่งด่วนทันทีหลังจากระดับน้ำลดลง ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาจันดี โทร. 0 7544 5739

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค พบเห็นท่อประปาแตกรั่ว น้ำประปาไม่ไหล สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Centerโทร. 1662 หรือประสานงานขอความช่วยเหลือกับ กปภ.สาขา ในพื้นที่ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน