กปภ.คืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส สิ้นสุด 25 ธ.ค. 63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.คืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส สิ้นสุด 25 ธ.ค. 63

25 พฤศจิกายน 2563


กปภ.คืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส สิ้นสุด 25 ธ.ค. 63

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยกเลิกการคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ กปภ. ไม่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องแต่ต้องเลือกรับเงินผ่านช่องทางอื่น  

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ.ได้ออกมาตรการบรรเทาทุกข์ประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ด้วยการคืนเงินประกันการใช้น้ำ ประเภท 1 ที่อยู่อาศัย ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมานั้น ขณะนี้ กปภ.จะยกเลิกการคืนเงินประกันค่าใช้น้ำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้น้ำยังสามารถลงทะเบียนเลือกช่องทางรับเงินประกันการใช้น้ำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และรับเงินประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563โดยผู้ใช้น้ำยังคงสามารถลงทะเบียนขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง ดังนี้ (1) เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th(2) แอปพลิเคชัน PWA 1662 (3) Line Official: @pwathailandและเลือกช่องทางการรับเงินอื่นๆ ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด คือ บัญชีพร้อมเพย์ (เฉพาะบัญชีที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน) และบัญชีธนาคารกรุงไทย

          นายกฤษฎา ศังขมณี กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล โดยท่านสามารถติดตามสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.thเลือกเมนู "ตรวจสอบเรื่องขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ" หากผู้ใช้น้ำต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน