การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่ สถานีผลิตน้ำ ม.1 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่ สถานีผลิตน้ำ ม.1 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

05 พฤศจิกายน 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่ สถานีผลิตน้ำ ม.1 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ลงพื้นที่ สถานีผลิตน้ำ ม.1 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่ง กปภ.สาขาไชยา ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.13(คันธุลี) ได้เข้าตรวจสอบและจัดทำแผนที่สังเขป ได้รับความอนุเคราะห์ จาก หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.13(คันธุลี) นำเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจัดทำแผนที่ google map บริเวณสถานที่ผลิตน้ำท่าชนะ เพื่อให้ กปภ.สาขาไชยา นำไปประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ จาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน