มท.3 ย้ำ กปภ. เตรียมพร้อมน้ำประปาให้เพียงพอ รองรับประชาชนปรับพฤติกรรมหันมาใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 ย้ำ กปภ. เตรียมพร้อมน้ำประปาให้เพียงพอ รองรับประชาชนปรับพฤติกรรมหันมาใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

03 พฤศจิกายน 2563


มท.3 ย้ำ กปภ. เตรียมพร้อมน้ำประปาให้เพียงพอ รองรับประชาชนปรับพฤติกรรมหันมาใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

    ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่ กปภ.สาขากระบี่ติดตามการบูรณาการด้านน้ำประปาและติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงขยายระบบน้ำประปา รองรับความต้องการของประชาชนที่ปรับพฤติกรรมหันมาใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคแทนแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น

    ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขากระบี่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อติดตามการบูรณาการด้านน้ำประปาและติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงขยายระบบน้ำประปาในพื้นที่ โดย กปภ.สาขากระบี่ ดูแลและให้บริการจ่ายน้ำใน 3 อำเภอหลัก ได้แก่ อ.เมืองกระบี่ อ.เขาพนม และ อ.เหนือคลอง จำนวนผู้ใช้น้ำรวมกว่า 30,000 ราย ซึ่งแต่ละปีจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำลดลง แต่หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ เชื่อว่าความต้องการใช้น้ำจะยังเติบโตต่อเนื่องแน่นอน เพราะ จ.กระบี่ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขากระบี่ (อ.เมืองกระบี่-คลองเหนือ-เขาพนม) หากโครงการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการจะสามารถให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาดได้มาตรฐาน และขยายเขตให้บริการได้เพิ่มขึ้นกว่า 46,928 ครัวเรือน  นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอีกหลายโครงการในอนาคตเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพน้ำประปาและการขยายเขตพื้นที่ให้บริการให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น 

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคสำคัญ ประชาชนต้องการใช้น้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันคุณภาพของแหล่งน้ำเหล่านี้ลดลง แต่ก็รู้สึกสบายใจที่ กปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาได้เตรียมพร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อมีแผนงานพร้อมแล้ว ได้กำชับให้ กปภ. ขับเคลื่อนโครงการด้วยความรวดเร็วและดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพและทั่วถึง

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน