การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

28 ตุลาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิและโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล"ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน มีจิตอาสาที่เป็นพนักงานกปภ.สาขาจำนวน ๑๐ คน และคณะครูนักเรียนจำนวน ๕๐ คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๖๐ คน ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ถือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับอนาคตของชาติ 

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน