พร้อมช่วยทุกเมื่อ กปภ. ส่งมอบน้ำสะอาดให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุท่อก๊าซระเบิด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

พร้อมช่วยทุกเมื่อ กปภ. ส่งมอบน้ำสะอาดให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุท่อก๊าซระเบิด

26 ตุลาคม 2563


พร้อมช่วยทุกเมื่อ กปภ. ส่งมอบน้ำสะอาดให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุท่อก๊าซระเบิด

         นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า  กปภ. ยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยม กปภ. "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน" มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากสถานการณ์ท่อก๊าซระเบิด ในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ทรัพย์สินของประชาชน หน่วยงานราชการรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย ซึ่ง กปภ. ได้ติดตามสถานการณ์และตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึงได้จัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำประปาไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

         ทั้งนี้ กปภ. ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยทุกท่าน และพร้อมให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนทุกเมื่อ หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อ กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center 1662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน