มท.3 สั่งการ กปภ. บริหารจัดการน้ำต้นทุนให้สมดุลกับความต้องการใช้น้ำประปา พร้อมเร่งขยายเขตบริการเพิ่มให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 สั่งการ กปภ. บริหารจัดการน้ำต้นทุนให้สมดุลกับความต้องการใช้น้ำประปา พร้อมเร่งขยายเขตบริการเพิ่มให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

15 ตุลาคม 2563


มท.3 สั่งการ กปภ. บริหารจัดการน้ำต้นทุนให้สมดุลกับความต้องการใช้น้ำประปา พร้อมเร่งขยายเขตบริการเพิ่มให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

           มท.3 สั่งการ กปภ. บริหารจัดการน้ำต้นทุนให้สมดุลกับความต้องการใช้น้ำประปา พร้อมเร่งขยายเขตบริการเพิ่มให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
 
            ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะ ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอำนาจเจริญ เพื่อติดตามการบูรณาการด้านน้ำประปาและตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำห้วยสีโท เปิดเผยว่า น้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลด้านการให้บริการน้ำประปา จึงต้องให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงคือการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและความต้องการใช้น้ำของประชาชนให้มีความสมดุลกัน หากบริหารจัดการน้ำต้นทุนสำรองไว้อย่างน้อย 2 เท่า เชื่อว่าจะมีน้ำเพียงพอรองรับความต้องการที่มีอยู่และความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองในอนาคตได้ ทั้งนี้ ต้องเตรียมขยายเขตให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนไว้ล่วงหน้า ซึ่งจากการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของ กปภ. ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อขยายเขตการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ได้กำชับให้ กปภ. ทำงานในเชิงรุกและมีการบูรณาการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานภายนอก คือหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับทั้งสถานการณ์น้ำแล้งและสถานการณ์น้ำท่วม ส่วนหน่วยงานภายในของ กปภ. ควรมีการบูรณาการด้านโครงข่ายน้ำประปาร่วมกันระหว่าง กปภ.สาขา เพื่อให้สามารถส่งน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดไปถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่บริการต่างสาขา ซึ่งจะเกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
           ในการนี้ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8 และ นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมให้การต้อนรับ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การขอขยายเขตบริการน้ำประปาและการดูแลคุณภาพน้ำหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน