กปภ. เฮ! คว้ารางวัล Best Official Account จาก LINE ประเทศไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เฮ! คว้ารางวัล Best Official Account จาก LINE ประเทศไทย

15 ตุลาคม 2563


กปภ. เฮ! คว้ารางวัล Best Official Account จาก LINE ประเทศไทย

                  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับรางวัล Best Official Account in Public Sector เป็น 1 ใน 25 รางวัล จากเวทีใหญ่ LINE Thailand Awards 2020 งานประกาศรางวัลสำหรับแบรนด์ที่ทำผลงานในเชิงการตลาดและเชิงธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นบนแพลตฟอร์ม LINE ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดย LINE ประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

                 ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กปภ. ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ตามยุทธศาสตร์องค์กรดิจิทัล PWA 4.0 พัฒนาการบริการในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จากจุดเริ่มต้นผลงาน PWA1662 : Line Official ยกสำนักงานประปามาไว้ในไลน์ ของ กปภ. เขต 7 ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐรางวัลบริการภาครัฐ ระดับชมเชย ประเภทนวัตกรรมบริการ ปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)กปภ. ได้ต่อยอดความสำเร็จพัฒนา PWA Line OfficialAccount ภายใต้ชื่อ "@pwathailand" ให้บริการออนไลน์ ทั้งตรวจสอบค่าน้ำประปา ชำระค่าน้ำประปา ขอติดตั้งประปาใหม่ แจ้งชำระเงินค่าติดตั้งมาตร แจ้งชำระเงิน ค่าประสานมาตร บรรจบมาตรและตรวจสอบมาตร แจ้งท่อแตกรั่วและแจ้งปัญหาการใช้บริการ เป็นต้น ปัจจุบันผ่านมาเพียง1 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับและผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจเป็นอย่างดี ส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้น้ำติดตามกว่า600,000 ราย ทั้งนี้ ล่าสุด กปภ. ได้รับรางวัลBestOfficialAccount in Public Sectorจากงาน LINE Thailand Awards 2020 เป็นงานประกาศรางวัลสำหรับแบรนด์ที่ทำผลงานในเชิงการตลาดและเชิงธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นบนแพลตฟอร์ม LINE ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดย LINEประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบของ กปภ.

                  นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาว กปภ. และเป็นแรงผลักดันให้ กปภ. ยิ่งมุ่งมั่นสรรค์สร้างเพื่อนำนวัตกรรมใหม่มาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ในอนาคตหากมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้นจะมี
การเชื่อมโยง Line OfficialAccountเพื่อให้ผู้ใช้น้ำสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นไป ซึ่งคาดว่าจะทำให้
มีจำนวนผู้ใช้น้ำติดตามบัญชี @pwathailandเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน