การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอไชยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอไชยา

14 ตุลาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอไชยา

วันที่ 13ตุลาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดยนางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ที่ว่าการอำเภอไชยา ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน