กปภ. โชว์ศักยภาพ รับโล่มาตรฐาน GECC 47 สาขา ปลื้ม! สาขาเชียงใหม่คว้าเหรียญทอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. โชว์ศักยภาพ รับโล่มาตรฐาน GECC 47 สาขา ปลื้ม! สาขาเชียงใหม่คว้าเหรียญทอง

05 ตุลาคม 2563


กปภ. โชว์ศักยภาพ รับโล่มาตรฐาน GECC 47 สาขา  ปลื้ม! สาขาเชียงใหม่คว้าเหรียญทอง

                    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2563 จำนวนรวมทั้งสิ้น 47 สาขา ตอกย้ำการยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชน อย่างรวดเร็วและเข้าถึงง่ายเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเร่งดำเนินการให้ได้การรับรองครบทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ 

                    นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้บริการที่เป็นเลิศแก่ผู้ใช้น้ำจึงได้พัฒนาและยกระดับการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ปฏิรูปการเข้าถึงบริการภาครัฐและมีการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center หรือ GECC) ให้กับหน่วยงานของภาครัฐโดยในปี พ.ศ. 2563 นี้ คณะกรรมการอำนวยการ GECC ได้ประกาศผลการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน GECC โดยแบ่งระดับมาตรฐานการให้บริการออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ระดับพื้นฐาน (70 - 79 คะแนน) 2.ระดับก้าวหน้า (80 – 89 คะแนน) และ 3.ระดับเป็นเลิศ หรือเหรียญทอง (90 – 100 คะแนน) มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับการรับรองมาตรฐาน 455 แห่ง ซึ่ง กปภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC รวมทั้งสิ้น 47 แห่งดังนี้

                     ระดับเป็นเลิศ 1 แห่ง จากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการรับรองรวม 5 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาเชียงใหม่

                     ระดับระดับก้าวหน้า 8 แห่ง จากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการรับรองรวม 95 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาเกาะสมุย สาขาอู่ทอง สาขาพิษณุโลก สาขาสวรรคโลก สาขานครราชสีมา สาขาเดิมบางนางบวช สาขาประจวบคีรีขันธ์ และสาขาสุราษฎร์ธานี

                     ระดับพื้นฐาน 38 แห่ง จากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการรับรองรวม 355 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขากำแพงเพชร สาขาชัยนาท สาขาชัยภูมิ สาขาตาก สาขาบุรีรัมย์ สาขาเพชรบูรณ์ สาขาสุรินทร์ สาขาอำนาจเจริญ สาขาอุบลราชธานี สาขากันทรลักษ์ สาขากุมภวาปี สาขาแก้งคร้อ สาขาหนองบัวแดง สาขาขนอม สาขาเขาชัยสน สาขาครบุรี สาขาชุมพวง สาขาโชคชัย สาขาด่านขุนทด สาขาเดชอุดม สาขาตะพานหิน สาขาทุ่งเสลี่ยม สาขาบางสะพาน สาขาบ้านตาขุน สาขาบ้านผือ สาขาสังขะ สาขาปากช่อง สาขาปักธงชัย สาขาพิบูลมังสาหาร สาขาพิมาย สาขารัตนบุรี สาขาระโนด สาขาเลิงนกทา สาขาลำปลายมาศ สาขาเวียงเชียงของ สาขาศีขรภูมิ สาขาสตึก และสาขาสีคิ้ว

                     รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. สาขาได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC เพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2559-2563 รวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 168 สาขา จาก 234 สาขา ทั่วประเทศ ซึ่ง กปภ. จะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ครบทุกสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำต่อไป

 

 

 

 

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน