มท.3 ลงพื้นที่ กปภ.สาขานครพนม เตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 ลงพื้นที่ กปภ.สาขานครพนม เตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

25 กันยายน 2563


มท.3 ลงพื้นที่ กปภ.สาขานครพนม เตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

          ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการ "น้ำประปา" จ.นครพนม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงในอนาคต ณ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขานครพนม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

          ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะ ลงพื้นที่บูรณาการด้านน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงขยายกำลังการผลิตน้ำประปา เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขานครพนมสู่การเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงในอนาคต ในการนี้ มท.3 พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมระบบผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายนครพนม เพื่อรับฟังข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้ กปภ. ขยายกำลังการผลิตรองรับความต้องการประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคให้เข้มแข็ง ตลอดจนพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 7 และ กปภ.สาขานครพนม

          นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมผลักดันทุกโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เน้นการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป


 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน