กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน

14 กันยายน 2563


กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำโดยนายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3 ร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี พร้อมพนักงานและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีส่งมอบฝาย "กปภ. รวมพลังสร้างฝายต้นน้ำ สานต่อที่พ่อทำ" เพื่อสนองพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศคืนต้นไม้สู่ผืนป่าให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน