กปภ. พร้อมดูแลประชาชนในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. พร้อมดูแลประชาชนในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

03 กันยายน 2563


กปภ. พร้อมดูแลประชาชนในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการดูแลและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำในช่วงวันหยุดยาวนี้
          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการเดือนกันยายน 2563 เพิ่มขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น กปภ. จึงได้กำชับ ทั้ง 234 สาขา เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุด ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด เฝ้าระวังสภาวการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอยู่เวรยาม กวดขันการเข้าออกบริเวณโรงผลิตน้ำประปา พร้อมตรวจตราและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้น้ำตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านว่าไม่มีการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ และเพื่อความมั่นใจก่อนควรปิดวาล์วน้ำก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยสิ้นเปลือง และป้องกันค่าน้ำประปาที่สูงขึ้นเกินกว่าปกติเนื่องจากเปิดน้ำทิ้งไว้หรือการรั่วไหลของน้ำ           
          นายกฤษฎา ศังขมณี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กปภ. ทั้ง 234 สาขา พร้อมให้บริการน้ำประปาในช่วงวันหยุดยาวนี้อย่างเต็มที่และทั่วถึง แม้สำนักงานการประปาสาขาจะหยุดทำการ แต่ในส่วนของการควบคุมการผลิตน้ำ และการจ่ายน้ำยังคงปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ หรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน PWA1662 และ PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน