มท.3 สั่งการ กปภ. เตรียมพร้อมรับมือ! เหตุน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 สั่งการ กปภ. เตรียมพร้อมรับมือ! เหตุน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม

02 กันยายน 2563


มท.3 สั่งการ กปภ. เตรียมพร้อมรับมือ! เหตุน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม

มท.3 สั่งการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วางแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย และดินโคลน กำชับ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศเฝ้าระวังเหตุใกล้ชิด เตรียมระบายน้ำ ขุดลอกคูคลองในพื้นที่เสี่ยง พร้อมบูรณการร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เตรียมรถยนต์บรรทุกน้ำ  ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันถ่วงที

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3)เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพล ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย และดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ นั้น ได้กำชับ กปภ. สาขาทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ  ให้ติดตามสถานการณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำยม น่าน และพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มประสบภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำ พร่องน้ำ หรือขุดลอกคูคลอง โดยเฉพาะในเขตเมือง หากเกิดกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากหรือน้ำป่าไหลหลาก ขณะเดียวกันให้เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรมชาติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการผลิตจ่ายน้ำประปาหยุดชะงัก หรือเป็นอุปสรรคในการให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสามารถให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย แก่ผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่อง

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยได้บูรณการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดเตรียมความพร้อมของบุคคลากร รถยนต์บรรทุกน้ำ ตรวจสอบเครื่องมือ  รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อ กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ หรือ PWAContact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน